risk

 • 51risk — [[t]rɪsk[/t]] n. 1) exposure to the chance of injury or loss 2) bus Insurance. a) the hazard or chance of loss b) the degree of probability of such loss c) the amount that the insurance company may lose d) a person or thing with reference to the… …

  From formal English to slang

 • 52risk — <fr.> Təhlükə imkanı, ola biləcək təhlükə, qorxulu iş. // Yaxşı nəticələnəcəyi ümidi ilə hərəkət etmə, iş görmə, cəsarət etmə, təvəkkülü iş (görmə). Azca sonra maşın hərəkət edib Şimran yoluna düşdü. Firidun ancaq indi ağır bir riskə yol… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 53risk — See: CALCULATED RISK, RUN A RISK …

  Dictionary of American idioms

 • 54risk — See: CALCULATED RISK, RUN A RISK …

  Dictionary of American idioms

 • 55risk — 1. Probability and severity of loss linked to hazards. 2. See degree of risk. See also hazard; risk management …

  Military dictionary

 • 56risk — Synonyms and related words: accident, accidentality, actuarial calculation, admit of, adventitiousness, adventure, be liable, be subjected to, beard, bet, bid fair to, brave, break, breakers ahead, buy in, buy into, calculated risk, cardhouse,… …

  Moby Thesaurus

 • 57risk — See: calculated risk, run a risk …

  Словарь американских идиом

 • 58risk — 1. noun 1) there is a certain amount of risk Syn: chance, uncertainty, unpredictability, instability, insecurity 2) the risk of fire Syn: possibility, chance, probability, likelihood, danger …

  Synonyms and antonyms dictionary

 • 59risk — is., Fr. risque Zarara uğrama tehlikesi, riziko Birleşik Sözler risk faktörü kalite riski Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller …

  Çağatay Osmanlı Sözlük

 • 60risk — • fara, farlighet, risk, våda, hotbild …

  Svensk synonymlexikon